इलाम जिल्ला समन्वय समितिको छैटौ जिल्ला सभा २०७९।०८० मिति २०७९।०६।०७ गते सम्पन्न भएको छ । पाँचौ जिल्ला सभा सम्पन्न २०७८।०७।१० गते मिति : २०७८।०७।१० गते बुधबार समय : दिनको ११ बजे स्थान : जिल्ला समन्वय समितिको सभाहल चौथो जिल्ला सभा सम्पन्न २०७७।०६।२८ ईलाम जिल्लामा स्थानीय पुर्वाधार बिकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजनाहरुको बिवरण २०७६ स्वीकृत योजनाको विवरण सम्वन्धमा २०७५/०७६ ईलाम जिल्लामा स्थानीय पुर्वाधार बिकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजनाहरुको बिवरण २०७५ इलाम जिल्लाको प्रोफायल विवरण इलाम जिल्लाको तोस्रो जिल्ला सभा सम्पन्न २०७६ जिल्ला समन्वय समितिको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७४/२०७५ आ.व.०७५।०७६ को जिल्ला निकासी कर आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्वन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना

गुरु योजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आवधिक जिल्ला विकास योजना गुरु योजना २०७२-०६-२५ याेजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मस्याैदा
इलाम जिल्ला सडक गुरू योजना गुरु योजना २०७२-०६-०९ एलजिसिडिपि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
इलाम जिल्ला सडक गुरू योजना
इलाम पर्यटन व्यवस्थापन गूरुयोजना गुरु योजना २०७२-०४-०४ याेजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
इलाम पर्यटन व्यवस्थापन गूरुयोजना
District Environment Plan गुरु योजना २०७१-०२-०१ planning विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
District Environment Plan
सरसफाइसम्बन्धी रणनीतिक याेजना गुरु योजना २०७१-०७-०४ याेजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सरसफाइसम्बन्धी रणनीतिक याेजना
Skip to toolbar