जिल्ला समन्वय समितिको बैठक संचालन तथा सदस्यहरुको जिम्मेवारी निर्धारण सम्वन्धि कार्यविधि २०८० सातौ जिल्ला सभा मिति २०८०।०६।११ सम्पन्न जिल्ला समन्वय सममतिको कायाालय, इलामको आ.व. २०८०/०८१ प्रथम त्रमैामसक अवधिको प्रगति विवरण इलाम जिल्ला समन्वय समितिको छैटौ जिल्ला सभा २०७९।०८० मिति २०७९।०६।०७ गते सम्पन्न भएको छ । पाँचौ जिल्ला सभा सम्पन्न २०७८।०७।१० गते मिति : २०७८।०७।१० गते बुधबार समय : दिनको ११ बजे स्थान : जिल्ला समन्वय समितिको सभाहल चौथो जिल्ला सभा सम्पन्न २०७७।०६।२८ स्वीकृत योजनाको विवरण सम्वन्धमा २०७५/०७६ इलाम जिल्लाको प्रोफायल विवरण इलाम जिल्लाको तोस्रो जिल्ला सभा सम्पन्न २०७६ जिल्ला समन्वय समितिको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७४/२०७५

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय इलामको सूचना

इलाम जिल्लाको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को सहभागितामूलक जिल्ला विकास योजना निर्माणको सन्दर्भमा मिति २०७२/८/१४ गते सम्पन्न पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट निर्णय भए अनुसार इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा बैठकदेखि जिल्ला विकास योजनाको सार्वजनिकीकरणसम्मको कार्य तालिका सम्वन्धित गाविस/नगरपालिका/ विषयगत कार्यालय/संघसंस्थाहरु लगायत सरोकारवालाहरुलाई पत्राचार गरि सकिएको छ । यदि पत्र प्राप्त नभएमा यसै सूचनालाई आधार मानी तपशिलका बैठक/गोष्ठि/परिषद् लगायतका कार्यक्रमहरुमा आ–आफ्नो कार्यालय,संघसंस्थाबाट गर्नु पर्ने कार्य सोही बमोजिम गर्नु गराउँनु हुन सम्वन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।DSC08046

Skip to toolbar